Kaldkompost

Kaldkompost Kompost 1

Kaldkompost er latmanns metoden for kompostering.
Det er enkelt og krever stort sett ikke mye arbeid.


Kaldkompostering gjøres vanligvis i en binge i tre eller plast, der man legger oppi greinklipp, gressklipp og annet hageavfall når man jobber i hagen. Jeg misliker ordet hageavfall, egentlig er hageresurser et mye bedre navn på det. Jeg blander også inn bokakshi (fermentert matavfall) sammen med jord i bunnen av bingen.

Les mer

Kompostering av matavfall

Kompostering av matavfall Kompost 3

I stedet for å kaste matrestene i søppel kan du kompostere matavfall til næringsrik jord.
Ved å lage kopmpost av matavfall og hageavfall kan du lage en en verdifull ressurs som du kan bruke til dyrking.

Kom i gang med kjøkkenkompostering som kan gjøre om våtorganisk matavfall en resurs.

Leafshop.no

Les mer