Gjødsel til grønnsaker

Planter trenger næringsstoffer, enten det kommer fra jord eller gjødsel.

Som oss trenger planter næringsstoffer i varierende mengder for sunn vekst. Det er 17 essensielle næringsstoffer som alle planter trenger, inkludert karbon, hydrogen og oksygen, som fås fra luft og vann. De resterende 14 er hentet fra jord, men må kanskje suppleres med gjødsling eller organiske materialer som kompost. Det optimale er å tilføre plantene mat naturlig, men for å få større avlinger kan det hjelpe med gjødsel.

Essensielle næringsstoffer for plantevekst

17 essensielle næringsstoffer for plantevekst

Pyramidediagram over næringsstoffer: Mikronæringsstoffer (bor, kobber, jern, mangan, molybden, nikkel, sink, klor); Sekundære makronæringsstoffer (svovel, kalsium, magnesium); Primære makronæringsstoffer (nitrogen, fosfor, kalium); Fås fra luft og vann (karbon, hydrogen, oksygen).

Nitrogen, fosfor og kalium er nødvendig i større mengder enn andre næringsstoffer; de regnes som primære makronæringsstoffer.

Sekundære makronæringsstoffer inkluderer svovel, kalsium og magnesium.

Mikronæringsstoffer som jern og kobber er nødvendige i mye mindre mengder.

Tilgjengelighet av næringsstoffer i jordsmonn

Tilgjengeligheten av næringsstoffer i jordsmonn er en funksjon av flere faktorer, inkludert jordstruktur (leirjord, leirholdig sand, siltjord), innhold av organisk materiale og pH.

Tekstur

Leirepartikler og organisk materiale i jord er kjemisk reaktive og vil holde på og sakte frigjøre næringsioner som kan brukes av planter.

Jord med finere tekstur (mer leire) og høyere innhold av organisk materiale (5-10%) har større næringshold enn sandjord med lite eller ingen leire eller organisk materiale.

PH nivå i jorden

Jords pH er graden av alkalitet eller surhet til jord. Når pH er for lav eller for høy, kan kjemiske reaksjoner endre næringstilgjengeligheten og den biologiske aktiviteten i jord. De fleste frukter og grønnsaker vokser best når jordens pH er litt sur til nøytral, eller mellom 5,5 og 7,0.

Det er noen unntak; blåbær krever for eksempel lav pH (4,2-5,2). Jords pH kan modifiseres ved å bruke materialer som kalk (malt kalkstein) for å heve pH eller elementært svovel til lavere pH.

Tilgjengelighet av næringsstoffer

Generelt har de fleste jordsmonn i Minnesota nok kalsium, magnesium, svovel og mikronæringsstoffer til å støtte sunn plantevekst. Nitrogen, fosfor og kalium er de næringsstoffene som mest sannsynlig er mangelfulle og bør suppleres med gjødsel for best mulig plantevekst.

Den beste metoden for å vurdere tilgjengeligheten av næringsstoffer i hagen din er å gjøre en jordtest.

Analysen vil også komme med en grunnleggende tolkning av resultater og gi anbefalinger for gjødsling.

Spiring av plante
Photo by PhotoMIX Company on Pexels.com

Valg av gjødsel

Det er mange alternativer som kan virke overveldende.

Det viktigste å huske er at planter tar opp næringsstoffer i form av ioner, og kilden til disse ionene er ikke en faktor i plantenæringen.

Planter får for eksempel nitrogen via NO3- (nitrat) eller NH4+ (ammonium), og disse ionene kan komme fra enten organiske eller syntetiske kilder og i ulike formuleringer (flytende, granulært, pellets eller kompost).

Ditt valg kan være basert på jordprøveresultater og plantebehov, både når det gjelder næringsstoffer og leveringshastighet.

Når det gjelder bruk av kunstgjødsel er det også viktig å huske på at det ikke er et produkt som er bra for klima:

https://forskning.no/landbruk-okologi-forurensning/miljotrusselen-nitrogen/1008472

NPK forhold

N-P-K står for Nitrogen – Potassium (Fosfor) – kalium.

Merk at en 10-20-10 har et næringsforhold som er 1:2:1, noe som betyr at for hver 1 kilo N, er det 2 kilo P og 1 kilo K.

Planter med grønne blader
Photo by Anna Shvets on Pexels.com

else; den inneholder karbon, men er laget av uorganiske materialer og kvalifiserer ikke for sertifisert økologisk produksjon.

Kunstgjødsel

nitrogen gjødsel

Kan gi rask tilførsel av næringsstoffer i flytende form eller frigjøre en balanse av næringsstoffer over lengre tid i saktefrigjørende former (f.eks. sakte oppløsning eller belagt).

Er generelt billigere enn organisk gjødsel per kilo næringsstoff.

Er enkle å bruke ved beregning av nøyaktige påføringsmengder.

Har høyere potensial for tap til miljøet gjennom utlekking eller avrenning.

Organisk

Gjødsel for grønnsaker

Betraktes generelt som sakte virkende. Mikroorganismer i jorda omdanner organiske næringsstoffer til plantetilgjengelige former, og dette kan ta dager til uker.

Er dyrere enn kunstgjødsel per kilo næringsstoff, men mange kan brukes til sertifisert økologisk produksjon (les etiketten for å være sikker)

Kan inneholde ugressfrø eller menneskelige patogener som E. coli eller Salmonella.

Eksempler på organsik NPK: Blodmel (13-2-0), organisk tomatgjødsel (3-6-4), fiskegjødsel (5-1-1).

Den aller beste organiske plantenæringen som gir mengder av mikronæringstoffer er den som er basert på Tang og Tare (seeweed/alege)

Les mer om plantenæring her:

[subpages]

Ytterligere fordeler med organiske materialer

Uansett hvilken plantenæring du velger, bør du vurdere å legge til flere organiske materialer for å støtte den generelle jordhelsen. Karbonbaserte materialer som kompost, gressklipp eller dekkvekster gir en rekke fordeler for både planter og jord.

Mange organiske materialer inneholder andre essensielle plantenæringsstoffer i tillegg til N, P og K.

Organiske materialer gir karbon til å mate jordmikroorganismer, øker organisk materiale i jorda og forbedrer den generelle jordhelsen.

Tilsetning av organiske materialer til jord forbedrer også vannholdingskapasiteten i sandjord og øker drenering og lufting i leirjord.

farmers working on plantation with greens
Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Bruk av organiske materialer som toppdekke/mulch kan undertrykke ugressvekst, redusere temperatur- og fuktighetssvingninger, forhindre overføring av plantepatogener og minimere jorderosjon.

Ved å inkludere organiske materialer kan faktisk redusere behovet for ekstra næring

Organiske materialer gir næringsstoffer når de brytes ned, og det resulterende organiske materialet i jorda vil holde på og sakte frigjøre næringsstoffer over tid.

Diagnostisering av næringsmangel eller overskudd i frukt og grønnsaker er utfordrende. Mange næringsproblemer ser like ut, ofte er mer enn ett næringsstoff involvert, og årsakene til dem kan være svært varierende.

Problemer med mangel på nitrogen

Planter som mangler nitrogen vil vise gulning på eldre, nedre blader; for mye kan føre til overdreven bladvekst og forsinket fruktsetting.

Planter som mangler fosfor kan vise hemmet vekst eller en rødlilla fargetone i bladvevet.

Problemer med mangel på kaliummangel

En kaliummangel kan forårsake brunfarging av bladvev langs bladkantene, og starter med lavere, eldre blader.

Kalsiummangel fører ofte til “spissbrenning” på yngre blader eller blomstrende råte i tomater. Imidlertid er kalsiummangel ofte ikke et resultat av lavt kalsium i jorda, men er forårsaket av ujevn vanning, overdreven jordfuktighet eller skade på røttene.

Mangel på svovel på sandjord kan føre til forkrøplet, spinkel vekst og gulnende blader; poteter, løk, mais og planter i kålfamilien har en tendens til å være mest følsomme.

Generelle retningslinjer for bruk

Nitrogen

Fordi nitrogen fremmer bladvekst, kan for mye nitrogen sent i sesongen minimere eller forsinke fruktdannelsen.

Nitrogen anses å være mobilt i jorda, noe som betyr at det beveger seg med vann, så det er best å bruke nitrogen n når plantene vil være klare til å bruke den.

Påfør nitrogen rett før eller etter planting av ettårige avlinger eller etter grønnlegging for flerårige avlinger.

Hvis du har sandjord, bør du vurdere å bruke hyppigere påføringer av nitrogen, men å bruke en lavere påføringshastighet.

Fosfor og kalium

Blant annet støtter fosfor rotvekst og fruktdannelse, mens kalium støtter sykdomsresistens og plantehardhet.

Fosfor og kalium er ikke mobile i jorda og trenger nærkontakt med planterøtter for å kunne tas opp.

De bør påføres og innarbeides før planting, enten om våren eller høsten.

Husk å gjødsle med omhu

N-P-K med forhold på 1:2:2 eller 1:2:1 er spesielt godt egnet for transplantasjoner og kan påføres når plantene settes i bakken.

Bladgjødsling kan brukes til å korrigere mangler i vekstsesongen, for å gi mikronæringsstoffer som sink eller jern når jordens pH er høyere enn 7, eller for å tilføre næringsstoffer som kalium og fosfor i kjølig vårjord, når planterøtter absorberer færre næringsstoffer

Til slutt, husk å gjødsle med omhu og følg alltid instruksjonene på etiketten. For mye gjødsling er ikke bare bortkastede penger, men det kan skade planter og skade miljøet. Med riktig mengde næringsstoffer kan imidlertid hagen din trives og gi kilovis av produkter til høsting.

Forfatter