Angrerett og retur

Alle forbrukere har krav på en angrerett. Fordi kunden ikke har sjanse til å se på produktet før de kjøper det på nett, er angrerettsreglene for netthandel forskjellig fra direktesalgs.

Angrerett

Når en forbruker handler varer eller tjenester på nettet har forbrukeren en lovbestemt rett til å angre på kjøpet innen 14 arbeidsdager. Forbruker har innenfor dette tidsrommet rett til å returnere varen uten å angi noen grunn, og uten å risikere noen straff for mislighold. Fristen vil tre i kraft når forbrukeren mottar kjøpt vare, eller for en tjeneste når kontrakten er inngått.

Returkostnadene som kommer av å påberope seg angreretten, skal forbrukeren betale.

Betaling ved retur

Dersom forbrukeren velger å benytte seg av angreretten, vil Leafshop betale beløpet uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra datoen da selger er varslet om forbrukerens beslutning. Den eneste kostnaden som kan pålegges forbrukeren når angreretten benyttes er den direkte kostnaden som påløper når varene blir sendt tilbake.

Garanti

Alle varer solgt på Leafshop har garanti som angitt i kjøpsloven